Skip to main content

Algemene voorwaarden

Inschrijven

Inschrijven bij de Online FotoSchool gebeurt in principe online. Indien dit om redenen niet kan, kan er ook per e-mail of telefonisch ingeschreven worden.

Zodra de betaling is afgerond, is de aanmelding gereed en kan de deelnemer aan de cursus of lessen beginnen. De termijn van inschrijven start op het moment van bevestiging van inschrijving.

De kosten voor deelname aan de lessen van de Online FotoSchool zijn vrijgesteld van BTW.

Opzeggen

Opzeggen kan op elk moment, waarbij de opzegging ingaat op het moment dat de periode waarvoor men ingeschreven heeft afgelopen is. Het reeds betaalde abonnementsgeld voor die komende periode wordt verrekend en het restant zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen, teruggestort.

Intellectuele eigendom

Lessen mogen alleen worden gebruikt door cursisten van de Online FotoSchool. Het is niet toegestaan cursusmateriaal te delen met derden.

Het is niet toegestaan dat cursisten derden laten inloggen of foto’s laten inzenden met de gegevens van de cursist.

De rechten van het intellectuele eigendom van de lessen behoren toe aan de Online FotoSchool. Het intellectuele eigendom van het ingezonden beeldmateriaal door de cursist ligt ten alle tijden bij de cursist.

Aansprakelijkheid en copyright

De Online FotoSchool is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan de online lessen.

Cursisten dienen alleen foto’s te uploaden die ze zelf gemaakt hebben. Het is niet toegestaan foto’s van derden met of zonder toestemming te uploaden.

De Online FotoSchool is niet aansprakelijk voor inbreuk op copyright door cursisten.